VTP Žilina

Vedecko-technologický park Žilina (ďalej VTP Žilina) je otvoreným záujmovým združením právnických osôb, ktoré vzniklo so zámerom podporiť rozvoj a transfer inovačných technológií, stimulovať vznik nových podnikateľských nápadov a vytvárať podmienky pre ich realizáciu. Svoje pôsobenie začal v roku 2001.Súčasťou VTP Žilina je aj technologický inkubátor, ktorý umožnuje ešte výhodnejšie podmienky pre začínajúce inovatívne firmy. V rámci VTP Žilina dnes pôsobí asi 30 firiem, najmä z radov absolventov Žilinskej univerzity.

VTP Žilina tieto aktivity realizuje v rámci projekte V.I.P. – Vzdelávání, Inovace, Partnerství; Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.